نمایشگاه بین المللی ساختمان سبز و ذخیره انرژی چین - چونگ چین China (Chongqing) International Green Building & Energy - Savings Exhibition 2019 BM CHINA 2019 اطلاعات نمایشگاه : بخش ساختمان سبز : املاک بین المللی واقعی، املاک خارج از کشور ، خانه های چوبی و تخته ، ساختمان های بسیار سبک وزن و ساختمان [...]