ششمین کنگره بین المللی آنتی بادی BIT's 6th Annual International Congress of Antibodies   شرکت کنندگان : شرکت های بیوتکنولوژی شرکت های دارویی سازمانهای دولت، بهداشت عمومی و سازمان های غیر دولتی موسسات تحقیق و پژوهش و دانشگاه ها سازمانهای تولیدی تجهیزات و فن آوری دهنده متخصصین مراقبت از سلامتی CRO / CMO

ششمین کنگره جهانی واکسن BIT's 6th Annual World Congress of Vaccine WCV 2014 برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه های کنگره جهانی واکسن دالیان با چینستان تماس بگیرید

پنجمین سمپوزیوم آنزیم و بیوکاتالیست BIT's 5th Symposium on Enzymes & Biocatalysis SEB 2014  

هفتمین کنگره سالانه بیوتکنولوژی صنعتی BIT's 7th Annual Congress of Industrial Biotechnology IBIO 2014 جهت کسب اطلاعات بیشتر با چینستان تماس بگیرید

هفتمین کنفرانس سالانه پروتئین و پپتید BIT's 7th Annual Protein and Peptide Conference PepCon 2014  

پنجمین کنفرانس جهانی دی ان ای BIT's 5th Annual World DNA and Genome Day  WDD 2014  

نمایشگاه جهانی بیوگرافی BIT's 5th World Bio Expo Bio Expo 2014