نمایشگااه بین المللی آفت کش ها و کودهای شیمیایی چین The 11th China International Fertilizers & Pesticides Fair 2013 CFF 2013 تاریخ شروع :۱۳۹۲/۹/۲۲ تاریخ پایان :۱۳۹۲/۹/۲۴

نمایشگاه بین المللی فن آوری و ماشین آلات کشاورزی چین China International Agricultural Machinery and Technology Exhibition 2014 AGMET 2014 برق و ماشین آلات برق در صنعت کشاورزی تجهیزات و ماشین آلات برداشت محصول کشت و زرع، ماشین آلات و تجهیزات کاشت کشاورزی حفاظت شده باغبانی علمی ماشین آلات و تجهیزات برای تهویه برداشت، انتقال، […]

نمایشگاه بین المللی فن آوری های آبیاری چین The 2nd China (Beijing) International Irrigation Technology Exhibition 2014 ITE 2014 بزرگترین نمایشگاه آبیاری چین

نمایشگاه بین المللی مواد باغبانی و کشاورزی چین - پکن China (Beijing) International Agricultural Facilities and Horticultural materials Exhibition 2014 AFE 2014  

دوازدهمین نمایشگاه کشاورزی چین The 12th China Agricultural Trade Fair

نمایشگاه آبیاری بین المللی چین China International Irrigation Show هدف از برگزاری نمایشگاه بین المللی  آبیاری چین ارائه کاملی از تکنولوژی و تجهیزات کشاورزی و آبیاری باغبانی است. این نمایشگاه  به عنوان یکی از بزرگترین ارائه کنندگان صنایع کود می تواند تغییرات بزرگی را در زمینه فناوری کاشت ایجاد کند. شرکت کنندگان: آبیاری و کوددهی […]

چهارمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مدرن ۲۰۱۵ The 4th International Modern Agricultural Expo 2015 شرکت کنندگان: باغبانی علمی آبیاری سم کود تجهیزات کشاورزی حفاظت از گیاهان هواپیماهای مورد استفاده در کشاورزی لازم به ذکر است که این نمایشگاه همراهبا نمایشگاه های  iFloral, DigitalAgri, SeedTec 2015, IrrigationTec, GardenTec 2015, AgriAviation, AgriEquip and AgriChem در مرکز نمایشگاه […]

دهمین نمایشگاه غذای سالم و ارگانیک چین The 10th China green and organic food exposition

۱نمایشگاه آب، غشاء و فرآیندهای غشایی چین ۲۰۱۵ ۲۰۱۵ Water Expo China + Water & Membrane China شرکت کنندگان: تصفیه آب و غشا و فرآیندهای غشایی تصفیه خانه فاضلاب و تجهیزات اطلاعات،اتوماسیون و دستگاه های مرتبط با آب پمپ،سوپاپ،لوله و اتصالات منابع آب صرفه جویی در آب، آبیاری، پیشگیری از سیل و مقاومت در برابرخشکی […]

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت کود چین ۲۰۱۶ The 7th China International Fertilizer Show 2016 نمایشگاه FSHOW از سال ۲۰۱۰ به عنوان شاخه ی مرتبط با صنعت کود، از نمایشگاه بین المللی حفاظت از محصولات و سموم گیاهی تاسیس شده است. آخرین تاریخ برگزاری این رویداد در سال ۲۰۱۵ به عنوان شانزدهمین نمایشگاه حفاظت از […]