نمایشگاه بین المللی زیبایی چین-گوانگجو ۲۰۱۹ China (Guangzhou) international beauty expo (CIBE) 2019 نمایشگاه بین المللی زیبایی چین (گوانگجو ) در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد و قبلا با نام نمایشگاه زیبایی کانتون شناخته می شد. علت این نامگذاری این بوده است که رویداد CIBE در همان محل نمایشگاه بزرگ کانتون (مرکز نمایشگاه های بین المللی […]

 نمایشگاه بین المللی زیبایی چین-گوانگجو ۲۰۲۰ China (Guangzhou) international beauty expo (CIBE) 2020 نمایشگاه بین المللی زیبایی چین (گوانگجو ) در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد و قبلا با نام نمایشگاه زیبایی کانتون شناخته می شد. علت این نامگذاری این بوده است که رویداد CIBE در همان محل نمایشگاه بزرگ کانتون (مرکز نمایشگاه های بین المللی […]