نمایشگااه بین المللی آفت کش ها و کودهای شیمیایی چین The 11th China International Fertilizers & Pesticides Fair 2013 CFF 2013 تاریخ شروع :۱۳۹۲/۹/۲۲ تاریخ پایان :۱۳۹۲/۹/۲۴

نمایشگاه جهانی لیزر فوتونیک چین LASER World of PHOTONICS CHINA 2014 

نمایشگاه لوازم خانگی و قطعات جانبی چین CA-AWE 2014 China Appliance Components & Accessories Show 2014

نمایشگاه جهانی لوازم خانگی AWE 2014 Appliance World Expo 2014

نمایشگاه الکترونیک چین CA-AWE 2014 China Appliance Components & Accessories Show 2014

نمایشگاه بین المللی مدارات الکترونیکی چین CPCA Show 2014 The 23rd China International Electronic Circuits Exhibition 2014

نمایشگاه امنیت و فن آوری اطلاعات شانگهای IT and Security Shanghai 2014  

نمایشگاه چای و قهوه شانگهای Coffee and Tea Shanghai 2014

شیرینی و بستنی شانگهای Bakery and Ice Cream Shanghai 2014

نمایشگاه بین المللی تولید برق قدرت چین - شانگهای The 13th China (Shanghai) International Power and Generating Sets Exhibition G Power China 2014