نمایشگاه آموزش و پرورش و فرصت های شغلی ۲۰۱۶ HKTDC Education & Careers Expo 2016 شرکت کنندگان: آموزش و پرورش فرصت های شغلی کتاب، لوازم التحریر و خدمات آموزشی دانشگاه ها مراکز آموزشی

نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین (پکن) ۲۰۱۶ China Beijing International Fair For Trade in Services 2016 اولین دوره نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین در سال ۲۰۱۲ برگزار شد و از همان دوره پروژه های کلیدی در چین و سایر کشورها در زمینه خدمات شروع به کار کرد. این پروژه ها به صورت مشترک […]