پنجمین نمایشگاه بین المللی بهداشت و صنعت پزشکی پکن  ۲۰۱۶ The 5th Beijing International Top Health & Medical Exhibition 2016 شرکت کنندگان: موسسات پزشکی خارجی مرکز زیبایی و جراحی پلاستیک محصولات ضد پیری بیمه های پزشکی محصولات بهداشتی فناوری های پزشکی امکانات کمکی پزشکی و بهداشتی محصولات بیمارستانی