نمایشگاه تجهیزات هتل هاینن چین HAINAN (CHINA) M3 FAIR 2014 اطلاعات نمایشگاه : طراحی هتل هتل ساختمان و دکوراسیون مواد: ساختمان و دکوراسیون مواد، سیستم مهندسی و تجهیزات هتل مبلمان هتل: هتل مبلمان، کتانی. لوازم اتاق مهمان، تجهیزات هتل و دکوراسیون