نمایشگاه تامین مالی و سرمایه گذاری شانگهای یازدهمین دوره برگزاری (Investment and Financing Expo of 2014 (Shanghai

نمایشگاه بین المللی فن آوری و تجهیزات ساخت صفحات هوشمند چین The 5th China Int'l Smart Grid Construction Technology and Equipment Expo & Summit شرکت کنندگان: ◆ ارائه دستاوردهای گروه های تولید برق در مقیاس بزرگ سازمانی ◆ ذخیره سازی انرژی برق و توزیع انرژی مربوط به تجهیزات فنی میکرو ◆ فناوری و تجهیزات برای […]